Zopiclone mot zolpidem

  • Jun 12, 2023
  • By: onlinezopiclone.com
Zopiclone mot zolpidem

Trots att de är molekylärt olika ämnen kommer båda dessa från samma klass av läkemedel som kallas Z-droger, icke-bensodiazepiner eller lugnande hypnotika. Båda dessa läkemedel patenterades ursprungligen och tillverkades av företag som nu tillhör det franska läkemedelsföretaget Sanofi-Aventis. Zopiclone är det generiska namnet på det läkemedel som vanligen säljs under varumärket Zimovane och Zolpidem är namnet på det läkemedel som är mest känt under namnet Ambien.

De verkar båda genom att påverka en kemikalie i hjärnan som kallas gammaaminosmörsyra (även känd som GABA). GABA saktar ner signalerna i hjärnan så att användarna känner sig mer avslappnade och lugnare. Tillsammans med bensodiazepiner, som också kan användas för att behandla sömnlöshet eller ångest, kan dessa läkemedel ha negativa effekter på REM-sömnen. Detta kan hindra användare från att uppnå ett djupt sömntillstånd. Kliniska studier visar att djupsömn är avgörande för inlärning, minne och en sund utveckling av hjärnan.

Per saperne di più sul Erectal Problems

Är Zolpidem detsamma som Zopiclone

Båda ordineras för kortvarig behandling av olika typer av sömnlöshet såsom; akut sömnlöshet (1 veckas sömnproblem eller mindre), övergående sömnlöshet (3 månaders sömnproblem eller mindre) och kronisk sömnlöshet (över 3 månaders sömnproblem). De har många likheter när det gäller förmågan att hjälpa patienter att övervinna symtom på sömnlöshet. Trots detta har studier också visat på potential för deras kramplösande, ångestdämpande och myorelaxerande egenskaper.

Ett omfattande dubbelblindtest utfördes på medborgare i Japan som drog slutsatsen att de är lika bra som varandra vid behandling av sömnlöshet, med mycket små skillnader. När man tittar på dessa läkemedel verkar de tydliga skillnaderna endast vara detaljerna i dosstorlekar, rekommenderad behandlingstid, läkemedelsform och halveringstider. När vi tittar på biverkningar och abstinenssymtom som användare har rapporterat verkar det finnas mycket smala skillnader.

Skillnaden mellan Zolpidem och Zopiclone

Många kämpar för att hitta skillnaden mellan Zopiclone och zolpidem eftersom de har samma effekter på kropp och själ. Den senare kommer9 i 5 mg eller 10 mg tabletter med omedelbar frisättning som varar 6-8 timmar och ordineras till dem som har svårt att somna. Det finns också i en tvåskiktad kontrollerad frisättningsform av 12.5 mg tabletter som kan pågå 8-10 timmar. Denna CR-form är för patienter som har allvarliga svårigheter att somna hela natten.

Zopiclone-tabletter finns vanligtvis i antingen 7.5 mg eller 10 mg filmdragerade piller. Det finns ingen förlängd eller kontrollerad frisättningsform av detta läkemedel eftersom det har en längre verkningstid på cirka 8-9 timmar. Behandling med detta läkemedel varar normalt mellan 2-4 veckor. Eftersom de har liknande effekter kan det vanligtvis komma ner till personlig erfarenhet eller preferens. Vissa kan överväga att byta från Zopiclone till zolpidem om resultaten av deras nuvarande behandlingar inte är tillfredsställande.

Zolpidem vs Zopiclone: Biverkningarna

När man tittar på biverkningarna av både zolpidem eller Zopiclone finns det många likheter med vissa skillnader. Till exempel, med den förra, rapporterade endast 5.8% av användarna en bitter eller metallisk smak i munnen när de vaknade. Med Zopiclone sömntabletter upplevde så många som 40% denna biverkning. Bortsett från detta är de biverkningar som dokumenterats för båda; sömnighet, yrsel, depression och glömska.

I mer allvarliga fall kan människor uppleva; hallucinationer, vanföreställningar, minnesförlust, minskad motorisk funktion och kramper. Studier visade att Ambien visade mindre tecken på återkommande sömnlöshet och abstinens och att patienterna tolererade det bättre än andra Z-droger. De flesta biverkningar försvinner normalt inom 8 till 10 timmar och det är normalt att känna trötthet på morgonen efter att ha tagit dessa läkemedel.

Om biverkningarna av Zopiclone kvarstår eller blir svåra att hantera rekommenderas patienterna starkt att kontakta sin läkare för att få hjälp och råd.

Recensioner för Ambien vs Zopiclone

När man bläddrar igenom onlineapotek kan användare stöta på recensioner som har lämnats av kunder som tidigare har tagit mediciner för behandling. Ibland kan dessa användarrecensioner vara en viktig del i att bestämma vilket läkemedel som kan fungera bäst för dem. Genom att jämföra användarrecensioner av Zopiclone vs ambien kan kunderna överväga lämpligheten för antingen medicinering till deras nuvarande förhållanden och välja därefter.

Dessa granskningssystem ger inte bara kunderna möjlighet att dela sina erfarenheter med mediciner för att hjälpa andra människor. De kan också hjälpa webbplatser att utveckla och förbättra sina produkter och tjänster på lämpligt sätt baserat på feedback från användare.

Säkerhetsprofil: Zopiclone vs Ambien

Båda läkemedlen har testats noggrant innan de licensierades och godkändes av FDA. Detta innebär att de har visat sig vara säkra och effektiva vid behandling av sömnlöshet hos vuxna över 18 år när instruktionerna följs ordentligt. Människor som lider av; sömnapné, myasthenia gravis, svår leversjukdom eller andningsproblem bör inte köpa Zopiclone eller andra Z-drug-läkemedel.

Dessa läkemedel får under inga omständigheter tas samtidigt eftersom detta kan förstärka effekterna. Om användare känner sig dåsiga på morgonen efter att ha tagit dessa läkemedel är det viktigt att de undviker att köra bil eller använda tunga maskiner. Förvara alltid dessa läkemedel vid 25°C och utom syn- och räckhåll för barn. För att förhindra tillbakadragande av Z-drug eller Zopiclone bör användare alltid införliva ett avsmalnande schema när de närmar sig slutet av sina behandlingar med dessa läkemedel.

Per saperne di più sul Erectal Problems

Hur man drar nytta av Zopiclone eller zolpidem

Genom att följa en behandlingsplan och ta de lägsta möjliga doserna för att uppnå önskad effekt kan användarna se fram emot att återställa sina naturliga sömn-vakna cykler. Förändringar som bör övervägas som en del av behandlingar för sömnlöshet skulle vara; sova vid samma tid varje dag, undvika socker och koffein på kvällarna och träna. Dessa förändringar, om de fortsätter efter behandlingen, kan också förhindra sannolikheten för återkommande sömnlöshet.

Vårt kundtjänstteam arbetar 24/7 via livechatt och hotline och kan svara på e-postmeddelanden inom 24 timmar. Om du vill köpa Zopiclone online kommer vår tjänst att ge dig den sinnesfrid du behöver för att vila lätt.

Besök vårt pålitliga onlineapotek på www.onlinezopiclone.com där du kan hitta många fler mediciner som används för att behandla sömn på vår produktsida.

dr_stephanie lawrence
Überprüft von:

Dr Stephanie Lawrence

Dr. Stephanie Lawrences bemerkenswerte Reise auf dem Gebiet der Medizin hat sie zu einer geschätzten Beraterin in unserer Online-Apotheke gemacht. Ihr umfassendes Wissen und ihr Engagement für das Gesundheitswesen haben sie zu einer wichtigen Mitwirkenden unserer Plattform gemacht, wo sie unsere Leser mit aufschlussreichen Blogs und fachkundiger Anleitung unterstützt.

Related Blog Posts